Ιατρικές υπηρεσίες

  Στο πνευμονολογικό ιατρείο παρέχονται διάφορες υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε επιλέγοντας από το σχετκό μενού. Η προσέγγιση του ασθενή περιλαμβάνει το ιατρικό ιστορικό, την κλινική εξέταση, τις απαραίτητες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο του ιατρείου στον Άλιμο και τέλος την προτεινόμενη για εσάς θεραπεία. Με κατανόηση και σεβασμό στον ασθενή και τη νόσο του στα πλαίσια της ιατρικής δεοντολογίας